Eliteleverandør 2018
70 27 37 88

Kiss rapportering

 

Målgruppe: Virksomheder hvor ingen skadedyr kan accepteres.

Dette koncept er til den virksomhed, der skal overholde og leve op til nationale og internationale kvalitetsnormer og styringssystemer, som f.eks. BRC, GMP, GDP og krav fra FDA eller lokale myndigheder, samt til virksomheder hvis samarbejde med andre virksomheder eller myndigheder forudsætter kendskab til og benyttelse af fx Marks & Spencer, risikostyring i levnedsmiddelindustrien efter HACCP-principperne eller anden form for ISO-certificering.

Besøgsfrekvens: Aftalen omfatter minimum 1 årlig kvalitetsinspektion, og tilpasses derudover virksomhedens behov, alt efter hvilken skadedyr der sikres imod, og hvilke sikringsformer der ønskes.

Aftalen omfatter: Ud- og indvendig detektering, bekæmpelse og sikring imod alle typer skadedyr, samt service og vedligeholdelse af elektriske lysfælder og minimum 1 årlig kvalitetsinspektion. dog undtaget træødelæggende insekter og fugle.

Rapporteringen sker via Kiratins serviceportal, hvor kunden har adgang til alle funktionerne i serviceportalen, med mulighed for at tilkøbe ydelser efter den enkelte kundes specifikke behov.

Sikringstyper: Kunden kan vælge mellem en basis-sikring, kombi-sikring eller 24/7 overvågningssikring

 


Læs mere om vores sikringstyper her