Eliteleverandør 2018
70 27 37 88

”Smart” rottebekæmpelse

Kiratins Smart City-koncept, der giftfrit forebygger og bekæmper skadedyr i byrummet, er en miljøvenlig løsning på et stødt stigende rotteproblem.

 

Rotteproblemet er nærmest eksploderet i de danske kommuner. Ifølge en undersøgelse lavet af TV2 i fjor er antallet af rotteanmeldelser fra borgerne steget med mere end 50 pct. i en lang række byer de foregående tre år. Rotteproblemet ventes først at toppe i 2018. Antallet af henvendelser til kommunernes rottebekæmpelse er steget fra 145.000 i 2007 til 212.000 i 2016. Samtidig begrænser ny lovgivning præventiv brug af gift, hvorfor hver henvendelse om et rotteproblem ofte afstedkommer op mod otte til ti besøg, før problemet er løst.

Det eskalerende rotteproblem tilskrives milde vintre og en stor interesse for at fodre fugle i parcelhushaverne med foder, der ender på jorden.

 


Giftfri bekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse skal både være human, miljøvenlig og diskret.

Det er tankegangen bag vores Smart City-koncept, der indgår naturligt i omgivelserne og mindsker behovet for tilsyn.
Forebyggelse er langt mere effektiv end symptombehandling.

Derfor har vi udviklet en Smart City-løsning, der både er forebyggende, omkostningseffektiv og
miljøvenlig. En løsning, der samtidig er så tilpasset omgivelserne, at den knapt bemærkes.

Vores Smart City-løsning er baseret på en højteknologisk og driftssikker indsats
mod rotter i kloakker, intelligente skraldespande og webkontrollerede fælder.
Alle enheder rapporterer automatisk til den samme platform. Fældernes data kan inkorporeres i Rotteweb/Driftweb, der er den mest anvendte driftsportal
i landets kommuner. Dermed er der overblik over indsatsen og løbende dokumentation og analyse af problemets omfang.

 

Læs også:

SmartCity Brochure_enkelt sidet_high

Intelligente skraldespande

Rottebekæmpelse og registrering i kloakker

 

Kontakt en salgskonsulent for et uforpligtende tilbud på hvordan vi kan sikre din virksomhed.