Eliteleverandør 2018
70 27 37 88

Kiratin har i samarbejde med leverandørerne G9 park & byrum og Tec-Solutionz skabt et Smart City koncept, som vi er meget stolte af.

Læs mere her og se vores nye brochure

”Smart” rottebekæmpelse

Kiratins Smart City-koncept, der giftfrit forebygger og bekæmper skadedyr i byrummet, er en miljøvenlig løsning på et stødt stigende rotteproblem.

Rotteproblemet er nærmest eksploderet i de danske kommuner. Ifølge en undersøgelse lavet af TV2 i fjor er antallet af rotteanmeldelser fra borgerne steget med mere end 50 pct. i en lang række byer de foregående tre år. Rotteproblemet ventes først at toppe i 2018. Antallet af henvendelser til kommunernes rottebekæmpelse er steget fra 145.000 i 2007 til 212.000 i 2016. Samtidig begrænser ny lovgivning præventiv brug af gift, hvorfor hver henvendelse om et rotteproblem ofte afstedkommer op mod otte til ti besøg, før problemet er løst.

Det eskalerende rotteproblem tilskrives milde vintre og en stor interesse for at fodre fugle i parcelhushaverne med foder, der ender på jorden.

Forebyggelse og grøn profil

Forebyggelse er langt mere effektiv end symptombehandling, og rottegift harmonerer dårligt med den grønne profil, de fleste kommuner gerne vil smykke sig med.

Det er baggrunden for Kiratins Smart City-løsning, der er konstrueret ud fra et ønske om at være forebyggende, omkostningseffektiv og miljøvenlig. En løsning, der samtidig er tilpasset omgivelserne, så den knapt bemærkes.

– Vi vil gerne give borgerne en bedre oplevelse af bymiljøet. Skadedyrsbekæmpelse skal være effektiv, men den skal ikke ses, siger Ronny Falkenhard, salgschef for Kiratin A/S.

Smart City-konceptet er baseret på en højteknologisk og driftssikker indsats mod rotter i kloakker, intelligente skraldespande og webkontrollerede fælder.

Alle enheder rapporterer automatisk til den samme platform, Green Monitorplan, hvis data kan inkorporeres i Rotteweb/Driftweb, der er den mest anvendte driftsportal i landets kommuner. Dermed er der overblik over indsatsen og løbende dokumentation og analyse af problemets omfang.

Se mere Smart City Her


Se mere om Green Monitor her: https://www.kiratin.dk/87/

Se mere om de intelligente skraldespande her: https://www.kiratin.dk/intelligente-skraldespande/

Se mere om RatTrap her: https://www.kiratin.dk/test-2/